• Address P O BOX. 2305, Salalah – 211, Oman
  • Phone (00968) 23235700
  • mail contactus@indianschoolsalalah.com
Banner
SL No Name - GR No View Download
1 Ishaan Sooraj. - 16805
2 Rithvik Rajeswaran - 18295
3 Fiona Rose Mathewkutty - 16686
4 Zia Sunil - 18155
5 Sauraj Gunaseelan Rajeswari - 17399
6 Mohammed Abdullah - 18037
7 Shri Akash Abirami Prasanna - 17624
8 Navmi Prabhat - 18299
9 Anusha Senthilmurugan - 18006
10 Md. Mahrus Yasbir Khan - 17440
11 Zaid Ahmed Khan - 17661
12 Muhammad Fadhil Chemmayil - 18637
13 Joel Nevin - 17411
14 Anas Mohamed Farouk - 18659
15 Abel Teljo - 16552
16 Aiden Puthur Ajeesh - 18625
17 Mabel Joson - 17578
18 Anayah Abdul Salam - 17559
19 Shreya Maria Akash - 18153
20 Jai Hariveer Sudharsan - 17242
21 Lallithrazh Goud - 17855
22 Mishika Saksham - 17162
23 Navisha Joshi Jayaprakash - 18374
24 GR 16874 - Almagboul Hisham - 16874
25 Sindhushri - 16614
Icon