• Address P O BOX. 2305, Salalah – 211, Oman
  • Phone (00968) 23235700
  • mail contactus@indianschoolsalalah.com
Banner
SL No Name - GR No View Download
1 Sudharsini - 17481
2 Niranjana Menon - 14945
3 HRITHIK PRADEEP SUGANYA - 16765
4 Abhinav Sunil Kumar - 17856
5 Kezia John Mathai - 17857
6 Gokul Krishna - 15029
7 Raihan Riaz - 15944
8 Kris Jonathan - 14987
9 Shreya Subin - 14942
10 Afrin Shibu - 18010
11 Zeth Alexander De Asis - 14956
12 Manothej Retheesh - 15626
13 Satvik Reddy - 15199
14 Manha Afsheen Khan - 16445
15 Fatima Mohammed - 17237
16 Sharvika Arulraj Bharathi Priya - 16478
17 Mayven Ayman Malak - 15436
18 Vishnudev Vilas - 15582
19 Mariz Ayman Malak - 15437
20 Alim Zaihan M P - 15110
21 Gaurav Anilkumar Pillai - 17769
22 Hiba Rashidha Riyazudeen - 16935
23 Avanthika Sunilkumar - 14991
24 Nathaan Georgy Thomas - 16407
25 Ancel Jomy - 16509
26 Aisha Imran Khan - 17207
27 Aadinath T Rajeev - 15618
28 Lamar Hisham - 15467
29 Sara Baduriah Syed - 16844
30 Fatima Mahdi Zaidi - 18521
Icon